logo eu eraf

Līgums Nr. SKV-L-2018/206 "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

logo eu eraf en

Contract No.SKV-L-2018/206 "Improving international competitiveness".