logo eu eraf

Līgums Nr. SKV-L-2018/206 "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".