Grundkonstruktion

Alla husbyggen börjar med grundkonstruktionen. Vi erbjuder alla slags grunder - skruvstapelfundament, bandfundament, kantelement, kolonntyp. Våra proffs hjälper dig att välja den mest lämpliga grunden för din designtyp.

 • De största företagen
 • Byggnadsarbete
 • Betongarbeten
 • De största företagen
 • Byggnadsarbete
 • Betongarbeten

Bygg - och renoveringsarbeten

Bygg- och renoveringstjänster är viktiga aspekter av vårt företags verksamhet.

Erfarenheten har visat att inte alla byggarbetslag är redo att ta ansvar för resultatet - nämligen kvaliteten på det utförda arbetet. Ofta utförs bygg- och installationsarbeten av lågutbildade experter som använder föråldrad teknik och material. De kännetecknas av brist på ärlighet och vanligtvis är deras kostnadsberäkningar oberhörigt höga.

Vi utför byggnadsarbeten i strikt överensstämmelse med det godkända kostnadsförslaget. Vårt team är redo att utföra komplexa reparations- eller byggnadsarbeten såväl som ett komplett byggnads- och monteringsarbete inom tidsfristerna.

 • Järn - betong konstruktioner
 • Monolitisk armerad betongvägg
 • Betongarbeten
 • Husbyggen
 • bygga hus
 • Järn - betong konstruktioner
 • Monolitisk armerad betongvägg
 • Betongarbeten
 • Husbyggen
 • bygga hus

Skruvstapelfundament

I Lettland används ofta skruvstapelfundament som grund i dem övre grunda jordlagren, och dem bästa grundfärgerna går rätt djupt. Denna typ av fundament är lämplig för platser där dålig grund pga ojämn krympning kan uppstå, vilket leder till deformering av konstruktionens efterbehandling och sprickbildning. Skruvstapelfundament kan också användas för att stärka den befintliga grunden. Deras konsruktion är enkel, bekväm och snabb - på en dag kan husets grund skruvas in i marken.

 • Montering av skruvpinnar
 • Skruvfundament
 • Montering av skruvpinnar
 • Skruvfundament

Bandfundament

Hemfundament är en del av huset under jorden, det hyser hemmet och dess yta. Man kan säga att det har ett tjockt bottenlager.

Bandfundament - det är en konkret struktur, som löper längs hela omkretsen av huset. Dessa fundament byggs under alla bärande väggar och upprätthåller samma grundläggande tvärsektionsområde. Bandfundamentnsteknologin är relativt enkel jämfört med skruvstapelfundament, men denna grund kräver mycket arbete och investering i en stor mängd material pelar - typ baser ( större betongmängder, fler mallar, obligatorisk användning av kran). Bandfundament rekommenderas för vattentätning och isolering. Den kan också bygga grunden för betongblock, tex med hjälp av FIBO block.

Bandfundament kan användas:

 • För bostäder med betong, sten, tegelväggar ( med en densitet större än 1000 till 1300 kg/kubikmeter);
 • För bostäder med strikta uppdelningar (monolitisk eller armerad betong, metall);
 • Där grunden hotas av klumpiga jordförpackningsskikt;
 • Om det är planerat på bottenvåningen eller källaren, eftersom detta bandfundament utför två funktioner samtidigt - grunden och väggarna.

Det är väldigt viktigt att välja rätt typ av grund när man planerar att bygga huset. Det rekommenederas att man väljer en fackman som överväger alla faktorer och erbjuder det mest ekonomiska alternativet till jorden.

Klassifisering av bandfundament:

 • Monolitiska armerade boetongremsor
 • Installation av fundament och väggar
 • Monteringsfärdiga bandfundament
 • Betongbaser
 • Monolitiska armerade boetongremsor
 • Installation av fundament och väggar
 • Monteringsfärdiga bandfundament
 • Betongbaser

Monolitiska bandfundament

Uppförandet och installation av monolitiska bandfundament är en tidsödande och komplicerad process. Samtidigt är det ett välkänt faktum, att om bandet är ordentligt installerad, så är det säkert, motståndskraftigt mor aggressiva miljöer, och ger en solid grund för hemmets konstruktion. För att monolitiska bandfundament inte skall erodera, och betongmassan vara jämn, så bör de installeras professionellt.

Bandteknik används dock som grund världen över och är så populär eftersom dessa baser är mycket resistenta mot pressande stora belastningar. När man använder detta slags fundament, kan väggarna konstrueras av betong, betongblock och tegel. Dessa fundament kan endast byggas på stabil, hållbar jord.

Som med alla typer av fundament, så har även detta nackdelar: det kräver mycket byggmaterial, är tidskrävande, och att rätta till ombyggnadsfel är svårt och dyrt. 

Monteringsfärdiga bandfundament

Monteringsfärdiga bandfundament består av rektangulära eller trapetsformiga block. Vid konstruktionen siktas sanden i ett 10 cm tjockt lager, som läggs i betongblock. När man använder block vid byggandet av ledningarna, så tar det lasten av byggnaden, som är spridd över alla blocken. Man använder block för att bygga grunden bara för att bestämma husets totala belastning, eftersom styrkan är begränsad.

Vi erbjuder också exponenta bandfundament - dekorativa betongblock.

Fundament system - hörnelement

Vi erbjuder den mest tekniskt innovativa och kostnadseffektiva fundament - design och byggnadsmetod. Dess grundläggande principer lånas från Skandinavien - en region med liknande naturliga förhållanden som Lettland. Fundament system hörnelement - metoden används för ett brett utbud av civila och industriella anläggningar (privata hus, olika offentliga byggnader, industri - och lagerlokaler, garage etc). Vårt standarderbjudande inkluderar:

 1. Isolerande lager av geotextil;
 2. Breakstone skikt med tjocklek på 20 - 25 cm;
 3. Ett utjämnande lager av sand;
 4. Skumplastformar för hörnelement för att begränsa byggnadens ytterkant;
 5. Ett 30 cm tjockt skikt av skumplastik i mitten av den uppvärmda grunden, där golvvärmerör monteras på toppen;
 6. Före läggandet av skumplastskiktet i fundamenten finns avlopps - och vattenrör installerade;
 7. Efter att golvvärmen har installerats, beroende på typ av hus ( block eller trä ), så förstärks grunden;
 8. I den förstärkata grundformen hälls sedan betong.

Med hjälp av denna metod erhåller kunden en redan värmeisolerad grund som har värme - , vatten - och avloppsrörsystem inbyggda med en redan gjord exteriör grundfinish. Med hjälp av denna metod behövs inga onödiga utgifter för köp eller hyra av betongformar till fundamentet. Det är viktigt att dessa plattformar kan användas under all slags geotekniska förhållanden - även på mjukt mark (sand, lera).

De kan också användas på platser där den monotitiska grunden inte skulle vara möjlig. Dessa fundament hotas inte av frost, eftersom grunden är isolerad av skumskiktet. Vår erfarenhet har visat att dessa fundament tar 2 veckor att uppföra för en byggnad på 150 kvm2.

Visa galleri >>

 • Monolitiska armerade boetongremsor
 • Kantelement L-Element
 • Betongbaser
 • Grunder betongplatta
 • Monolitiska armerade boetongremsor
 • Kantelement L-Element
 • Betongbaser
 • Grunder betongplatta

Kolonntyp fundament

Column type foundations

Kolonntyp fundament - en bra uppfinning. Denna typ av fundament är ekonomisk, då den förbrukar en mindre mängd material, men samtidigt ger den nödvändiga bärförmågan. Korrekt konstruerade kolonnbaser är lika säkra som band - och betongblocksfundament. Det är ett bra val för en ekonomisk grundkonstruktion, eftersom man inte behöver beställa betongblandare, som man ofta får betala stora summor för.

Grundinstallationen är inte komplicerad, den kräver en liten betongblandare, spade, ruberoid, lite förstärkning och fysisk arbete.

Fundamentets fördelar:

 • Det behövs inga grundformar, det är en stor tidsbesparing;
 • Mark - och huvudkontaktområdet är mindre än hos andra slags fundament;
 • Materialbesparingar;
 • Jämförelsevis mindre för att landa ett jobb;

Med en en liten yta tas den nödvändiga tiden.

Vattentät membran

waterproof membrane

För fundamentets och källarväggens isolering använder vi vattentätande membran, vars omfång är väldigt bred. Skillnaden mellan dem är tillverkningsmaterial, tjocklek och egenskaper. Det beror på ditt val och monteringskvaliteten hur fuktbeständigt ditt hus blir.

Isolering ska väljas med hänsyn till fuktförhållanden. Byggnadsmässigt finns detta urval:

 • Fuktisolering (låg fuktighet) - används i byggnader som är ogenomträngliga för vatten över grundvattennivån. Isoleringen är skyddat mot ytvatten, kappilärläckage, liksom från den naturliga rdfukten.
 • Fuktisolering (medium och hög luftfuktighet) - används för att skydda huset från ytvatten som kan strömma in i huset, samt skydda hus i områden med högt grundvatten och byggnader där golvnivån har hög luftfuktighet. Används även i svampiga områden där det finns uppenbar risk för att vatten kan ackumuleras i grundväggarna och källare.

Takets huvuduppgift är att förhindra att fukt kan tränga in, samtidigt som det ger bra ventilation och vattendiffusion från insidan till utsidan.

Takläggning kräver Protan PVC - vattentätningsmembran, eftersom vanlig takläggning inte ger skydd mot fukt. För effektiva resultat måste membranet fixeras ordentligt. Även tak - och takreparationsarbeten måste utföras noggrant. Skadad membran ger inte fullständigt skydd, eftersom vatten kan strömma genom filmen. Vi rekommenderar att detta viktiga arbete anförtros åt proffs, så att taket inte börjar ruttna.

Polymermembrantak, och deras främsta fördelar:

 • Möjlighet att gå med fötterna över ytan;
 • Lämpligt att förstärka mekansiks med vindkraftverk;
 • Komplett limning till ytan för att underlätta eventuell lokalisering av läckage;
 • Delvis bindning till vindhöjd;
 • Låg kostnad, snabb installation och arbete på detaljerna;
 • Takytan har långt liv;
 • Beständigt mot permanenta UV - strålar;
 • Beständigt mot brand;
 • Hållbarhet under pieslogojuma;
 • Resistent mot rotinfektion;
 • Det kommer inte att finnas några takperforeringar (konstruktionen tillåter inte möjliga läckor eller ljud);
 • Fullt tillämplingsområde;
 • Kompabilitet/resistans av bitumen;
 • Motståndskraft mot låga temperaturer;

Fördelar med förstärkning på olika sätt

виды креплений гидроизоляций

PVC membran och sätt att förstärka den, dess fördelar;

Mekanisk förstärkning;

Membranet stärks genom taket avsedd för de speciella klämmorna och skärs till önskad form av vågformig SikaTrocal stål/PVC plåtar (typ S och SG).

Limförstärkning:

Takvattentätande membran Sikaplan SGK limmas med polyuretanlim Sika Trocal C - 300

Pressförstärkning:

Sikaplan SGMA används som stärkande material genom ballastvikt under jord, stenar, beläggning osv för vattentätning av takmembran.

Fördelar med Sika PVC membran:

 • Brandsäker - under installationen använder vi inte en öppen flamma, varigeom brandrisk elimineras, samt att man införlivar anläggningar med hög brandrisk.
 • Membran är självsläckande. Brandklass E enligt EN ISO11925-2, EN 13501-1. Extern brandsäkerhet (del 1-4) BROOF (t3) <10 EN 13505th;
 • Införlivande - PVC membran system installeras i en enda runda och med en bredd på 2m. Jämfört med bitumen system införlivas dem betydligt snabbare. Membraninstallationen kan tillverkas i nästan vilken miljö som helst upp till -10 C;
 • Motstånd - våra speciella klimatförhållanden har utvecklat membran Sikaplan VGWT. Det behåller flexibilitet även vid - 25C ( enligt EN 495 - 5), samt tillåter takoperation (t.ex. PVC - membran är resistenta mot rotinfektion och mikrobiologisk attack.

Membran finns tillgängliga i ljusa färger, vilket har en reflekternade effekt och ger solvärme. Detta minskar driftskostnaderna ( t.ex.: luftkonditionering och ventilationskostnader).

Information om cookies och hur du kan undvika dem

SIA “Glass & Wood” användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, val av språk, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Hur du undviker cookies

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. 

Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Information om cookies och hur du kan undvika dem

SIA “Glass & Wood” användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, val av språk, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Hur du undviker cookies

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. 

Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.